ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
28 – 29 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ บริเวณ Zone C ชั้น 1 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.