เสวนา Update ภาษียุค 4.0

UploadImage

สถาปนาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 28 ปี
จัดเสวนาเรื่อง Update ภาษียุค 4.0
วันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2560 เวลา 13.00-16.15 น.
ณ ออดิทรอเลี่ยม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
นักบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 3 ชั่วโมง
(รหัสหลักสูตรอยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
>>> คลิกชมรายละเอียดและวิธีการสมัคร <<

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2579 1111 ต่อ 2374,2375
E-mail : matta.si@spu.ac.th