พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

UploadImage
ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 08.00 น. 
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.