ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (แยกคณะ)

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 (แยกคณะ)
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่มีกำหนดเปิดเทอมในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะที่นักศึกษาสังกัด