เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่อนาคต!! ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาค 1/60

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดประสบการณ์เส้นทางสู่อนาคต!!  ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ภาค 1/60
“ก้าวแรกแห่งความประทับใจ เมื่อไปสถานประกอบการ”
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
โดยวิทยากร อ.นิธนา เมลืองนนท์  Industry Relations Manager
 
17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
https://www.spu.ac.th