ศูนย์สุขภาพ SPU ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ระหว่างวันนี้ - 27 ส.ค. 2560

UploadImage
ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ
ระหว่างวันนี้ - 27 สิงหาคม 2560
เป็นเวลา 07.00 - 18.00 น.
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397 - 9
Facebook :  SPU HC