SHOW SHARE CHARITY FRESHY COMM.ARTS 2017

UploadImage

พี่น้อง...ชวนกัน แบ่งปัน...ความดี
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SHOW SHARE CHARITY FRESHY COMM.ARTS 2017
SHOW ความสามารถของน้อง ๆ นิเทศ '60
SHARE ความสนุก
CHARITY เปิดกล่องรับบริจาคและสมทบทุนเพื่อซื้อรองเท้าใหม่
ให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านดาวดึงส์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พบกัน 24-25 กรกฎาคม 2560
ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ชวนพี่น้องชาวศรีปทุม มาร่วมสนุกและทำทำบุญด้วยกัน

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#นิเทศศาสตร์ #SPU