ศึกษาดูงานด้านการบิน

UploadImage
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
พาคณะนักศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบิน

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และความเป็นมืออาชีพด้านการบิน

20 - 21 กรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม
และด่านสะพานมิตร 3 (นครพนม-คำม่วน)