เตรียมความพร้อม HSK

UploadImage
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
จัดอบรม เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ปีการศึกษา 2559
เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการทำข้อสอบ HSK ให้กับนักศึกษา

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคาร 11 ม.ศรีปทุม กทม.