รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
ขอเชิญร่วมอบรมและแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์
“รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ”
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
สมัครได้ที่เว็บไซต์  :  bit.ly/richymoney
(รับสมัครวันนี้ -  10 กรกฏาคม 2560 จำนวน 50 ท่านเท่านั้น)
 
 
16 กรกฎาคม 2560
09.00-10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00-12.00 น.     การบรรยายพิเศษ ณ อาคาร  10  ชั้น 6  ห้องบงกช
                                โดยวิทยากรผู้บรรยาย คุณอุษา  เชื้อจินดา
                                (เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มหาชน)
13.30-16.30 น.     อบรมการเทรดหุ้นออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                ณ อาคาร 11 ชั้น 8 ห้อง  11-803
                                โดยวิทยากรผู้อบรม    คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
                                (ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 
17 กรกฎาคม– 24 กรกฎาคม 2560
ผู้เข้าร่วมโครงการเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง
(นักศึกษาต้องส่งผล NAV ภายในวันที่  24 กรกฎาคม 2560)
 
26 กรกฎาคม 2560
9.00-10.00 น.        ลงทะเบียน ณ อาคาร  11  ชั้น 3 ห้องเธียเตอร์
10.00-12.00 น.     เสวนากับนักเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน
                                วิทยากรร่วมเสวนา   คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
                                ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
13.00-15.00 น.     ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีเงินสูงสุดในพอร์ต  3 อันดับแรก