ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา :
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 8.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 10) และหน้าอาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.