ปฐมนิเทศนักศึกษา Khun Shang ไต้หวัน

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา Khun Shang ไต้หวัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 11-12A03