SOA Thesis Exhibition

“SOA Thesis Exhibition”

กิจกรรมจัดแสดงผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 House และ
งานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาที่จบการศึกษา


เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ (BACC)