สื่อทันสมัย ออนไลน์ทันเหตุการณ์

UploadImage

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

"สื่อทันสมัย ออนไลน์ทันเหตุการณ์ มนุนย์งานยุคไอที"
โดยวิทยากรพิเศษ คุณจุมพล โพธิสุวรรณ

รองบรรณาธิการบริหาร
สำนักข่าวบางกอกทูเดย์
นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
เวลา 10.00 - 12.00 น.
Creative Room ชั้น 8 อาคาร 9