วันเกียรติยศ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา
ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ


ในงานวันเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

**รายละเอียดคลิก**