ปฏิวัติความคิด "เงินทองต้องวางแผน"

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป มาร่วมปฏิวัติความคิด

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 12.00 - 14.30 น.


ณ  เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3  สำนักหอสมุด
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11 )มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

**รายละเอียดคลิก**