คุณกฤติกานต์ แทนสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: บธ.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท เวลโนล แลปปิคารี่ จำกัด
ตำแหน่ง: พนักงานขาย

บริษัท คลาสสิคเจมส์ แลปปิคารี่ จำกัด
ตำแหน่ง: พนักงานขาย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2335
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336