ดร. ธนชาติ จันทร์เวโรจน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก: ด้านการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโทในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และปริญญาเอกด้านการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ทางด้านประสบการณ์การทำงาน เริ่มต้นหน้าที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เบตเตอร์ อิมแพคคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายรายการ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท จิณณ์ เจนเนอเรชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา IMC ให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ และ อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ รายการ รักษ์สิทธิ์ รายกา รคุยอย่างเสรี กับ ดร.เสรี รายการ สายน้ำนี้เพื่ออีสาน ออกอากาศทาง ไอทีวี และรายการ ยายเม้าท์วอนสอนหญิง ทางช่อง 3 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการผลิต ควบคุมการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของละครเวที และทอล์คโชว์ต่าง ๆ อาทิ “นังเหมียวย้อมสี” “ฉันผู้ชาย น๊ะย๊ะ ภาค 1 - 2” “เวทีนี้..ไม่มีผู้ชาย ตอน ฒ” ขอเม้าท์หน่อย” เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อาทิ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) กรมส่งเสริมการส่งออก โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น
โทร : 089-898-9779