ผศ. มานินทร์ เจริญลาภ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ BECI Corporation สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ WWW.EOTODAY.COM บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์ บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง


ผลงานที่โดดเด่น
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นทีมหลักในการสร้าง
WWW.EOTODAY.COM
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
อบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3
โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่,
บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์
โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ ประเทศไทยใสสะอาด”
ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON Mobil
ตราสัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
ผังองค์กร
ส่วนงานบริหาร
ส่วนงานสาขา
ส่วนงานนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ
13275557_624459824397334_955923309_o
จบปวส. เรียนต่อนิเทศ 2 ปีจบที่ SPU
27 พ.ค. 2559
+ ดูทั้งหมด
PA คว้ารางวัลชนะเลิศ Cover Dance @เมืองทองธานี
27 พ.ค. 2559
Singing Teacher from GMM Grammy
27 พ.ค. 2559
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2559 ทุกคณะ
27 พ.ค. 2559
ต้อนรับน้องมัธยมปลายเข้าสู่โลกของนิเทศศาสตร์
10 พ.ค. 2559
นิเทศSPU ชนะเลิศ ชนะเลิศ “บอกเค้าไปว่าเรารักกัน”
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2307, 2337
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336