ส่วนงานบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ BECI Corporation สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ WWW.EOTODAY.COM บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์ บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง


ผลงานที่โดดเด่น
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นทีมหลักในการสร้าง
WWW.EOTODAY.COM
พ.ศ. 2543
– พ.ศ. 2547 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
อบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3
โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่,
บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์
โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ ประเทศไทยใสสะอาด”
ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ
“ Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON Mobil
ตราสัญลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
ผังองค์กร
ส่วนงานบริหาร
ส่วนงานสาขา
ส่วนงานนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ส่วนงานสำนักงานเลขานุการคณะ
13275557_624459824397334_955923309_o
จบปวส. เรียนต่อนิเทศ 2 ปีจบที่ SPU
27 พ.ค. 2559
+ ดูทั้งหมด
PA คว้ารางวัลชนะเลิศ Cover Dance @เมืองทองธานี
27 พ.ค. 2559
Singing Teacher from GMM Grammy
27 พ.ค. 2559
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2559 ทุกคณะ
27 พ.ค. 2559
ต้อนรับน้องมัธยมปลายเข้าสู่โลกของนิเทศศาสตร์
10 พ.ค. 2559
นิเทศSPU ชนะเลิศ ชนะเลิศ “บอกเค้าไปว่าเรารักกัน”
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2307, 2337
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด แบรนด์และผู้บริโภค

- การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

- การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2029
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นจึงเบนเข็มมาศึกษาปริญญาโทในสาขาการโฆษณา จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และด้วยประสบการณ์จากการเป็นเลขานุการฝ่ายการตลาด และ AE (Account Executive) มาก่อน ส่งผลให้อาจารย์ประพาฬรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การโฆษณา และการจัดอีเว้นท์เป็นพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2340
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
โทร : 0 3874 3690 ต่อ 3188
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2336
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพโฆษณา และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

- การผลิตสื่อโฆษณาประสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมพิเศษ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2342
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์จิตรา วรรณสอน เข้าสู่วงการนักการตลาดตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเริ่มงานที่เว็บไซต์ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ที่นี่อาจารย์ได้เริ่มงานด้านการตลาดการศึกษา การสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) คอลัมนิสต์การศึกษา และงานวิทยากร บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง และ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

ด้วยความสนใจด้านการตลาด จึงตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เพิ่มประสบการณ์การตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการเข้าไปทำงานกับบริษัท EduGlobal Resources Incorporated Sdn. Bhd, Malaysia และ Raffles Education Network PTE. LTD., Singapore ตามลำดับ

ก่อนจะย้ายกลับมาทำที่ บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด การตลาดในยุคดิจิทัล การประชาสัมพันธ์บนสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการเป็นที่ปรึกษาบริษัทอัพบีน จำกัด ที่ปรึกษาเว็บไซต์ Admission Premium และ วิทยากรรับเชิญให้โรงเรียน และ หน่วยงานต่างๆ

ประวัติการเป็นวิทยากร
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้ Social Media เพื่อสร้างภาพลักษณ์"
ให้กับผู้นำทางความคิด ชุมชนบางแขยง
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารในยุค 4.0"
ให้กับสํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การสื่อสารการตลาดของสถาบันการศึกษา"
ให้กับผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสถาบันในสังกัดพระบรมมราชชนก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์"
ให้กับนายทหารฯ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๐ วิทยากรบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างประเด็นและการเขียน Content เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media" ในโครงการ “เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทช. กับการสร้างภาพลักษณ์ด้วย Social Media"
ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 - 4 ทั่วประเทศ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
1. การกำกับรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการวัยรุ่น)

2. การเขียนบทรายการโทรทัศน์ บทละครเวที บทภาพยนตร์

3. Advance in Acting for Film, Acting for Television, Acting for play and Acting for Singing

4. Coach Acting for Film and Television

5. วิทยากรและพิธีกรอาชีพ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2223
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การวิจัยทางการศึกษาและงานออกแบบ

- งานการเขียนด้านวิชาการ

- งานด้านออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2227
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336