สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

- การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการ์ตูนและแอนิเมชั่น

- การเขียนข่าว สื่อข่าว รายงานข่าว Soft News และ Special Report

- การประกาศข่าว การเป็นพิธีกร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

- บันทึกเสียง ผสมเสียง และทำมาสเตอร์ริ่ง ในสตูดิโอเสียง (Sound engineer)
- แต่งเนื้อเพลง และ เรียบเรียงดนตรี เพื่อใช้ในสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ (Music composer)
- ออกแบบเสียงประกอบ (Sound designer)
- พากย์เสียงประกอบสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
โทร : 02 579 1111 ต่อ 2313
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
อาจารย์อุสรา สืบพงษ์สังข์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนิเทศศาสตร์มายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งในวงการสื่อและธุรกิจบันเทิงอย่าง GMM Grammy และ National Multimedia Group นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และงานโฆษณา กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ Major Cineplex Esso การบินไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด-หลักทรัพย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิไทยคม Land & House ฯลฯ รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2225
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2336
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
- การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ TV Production
- การวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
- การออกแบบ Packaging&Graphic Design
แฟกซ์ : 02-579 1111 ต่อ 2336