เรียนมหาวิทยาสนุกกว่าเรียนมัธยมอย่างไร

การเรียนระดับมัธยมเป็นอะไรที่เรียบง่าย ครับ พอถึงเวลาในทุกอย่างก็จะมีครูคอย เตือน คอยบอก เลิกเรียนก็เป็นเวลา กินก็ เป็นเวลา พอมาเรียนมหาวิทยาลัยแน่นอน ว่าทุกอย่างเราจะต้องเป็นผู้กำหนดเอง ความเป็นอิสระก็มากขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับ ระเบียบวินัยที่มากไปด้วยครับ