เรียน OCM กับ อ.เอ้ ปณิธาร ได้ใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ!

ณะนิเทศศาสตร์
เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ ผ่านการใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ

By.... อาจารย์ปณิธาร ทับแสง
อาจารย์พิเศษสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์

#NITEDSPU

----------------------------------------------------

UploadImage


OCM ออกแบบสื่อสารออนไลน์
เขาเรียนอะไรกันนะ

สำหรับสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เป็นสาขาที่สร้างอาชีพที่เหมาะกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้ เพราะเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี จากเครื่องมือที่เริ่มต้นตั้งแต่มือถือเครื่องเดียวไปสู่โปรแกรมที่เหล่ามืออาชีพในวงการใช้กัน และเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐสนับสนุนเพราะยังเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เราจึงให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือสร้างชิ้นงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยให้ทำ Content เรียนรู้การออกแบบตาม Trend ต่างๆ ของโลก ซึ่งฝึกให้คิดอย่างมีกระบวนการและสร้างความคิดสร้างสรรค์ลงบนชิ้นงานอย่างการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย และที่สำคัญเราได้ฝึกทักษะการพูด การเขียน และบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมความเป็น Influencer และ YouTuber สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์
รวมถึงงาน Live Streaming ที่มีองค์ประกอบมากมายที่เราได้นำมาสอนนักศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่เครื่องมือและอุปกรณ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างผลงาน เราจึงมีวิชาเรียนที่ให้นักศึกษาจับกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ได้ลองลงมือ Streaming แบบ Full Option บนเครื่องมือที่เทียบเท่ามืออาชีพภายนอกใช้กัน

 

UploadImage
ความหลากหลายของอาชีพ
ในสายงานออกแบบสื่อสารออนไลน์

เราสามารถนำความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆ หรือการไปดูงานในบริษัท หน่วยงานมืออาชีพระดับประเทศ รวมถึงยังมีพี่ๆ มืออาชีพในวงการเข้ามาให้ความรู้ บอกเทคนิคถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษา OCM แบบใกล้ชิด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราเติบโตไปในสายงานอาชีพได้มากมาย
อาทิ
- สาย Content creator สายงานออกแบบ สายการสร้างสรรค์ แพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง offline - online
- สาย influencer , YouTuber นักพากย์เสียง นักบรรยาย สายตัดต่อสร้างรายการขนาดเล็ก กลาง หรือระดับมืออาชีพ
- สาย Live Streaming ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสามารถควบคุมระบบรู้จักแพลตฟอร์มและสร้างกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ


นิเทศศาสตร์ SPU
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่พร้อมลงมือทำ

เด็กๆ ที่มีความสนใจอยากเรียนสายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความพร้อมในการผลักดันให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำจริงตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 เราเปิดเวทีและหากิจกรรมการประกวดเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรู้จักเครื่องมืออุปกรณ์ระดับมืออาชีพ อาจารย์และพี่ๆ คือผู้ที่ผ่านประสบการณ์การทำงานสายตรง เราพร้อมถ่ายทอดและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง เราใช้มืออาชีพสร้างให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพ ลงมือทำจริงเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และเข้าใจสายงานของการสื่อสารออกแบบออนไลน์อย่างแท้จริง มาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับเรา