รู้จักคณะนิเทศศาสตร์

UploadImage

รู้ ไ ห ม ?
คณะนิเทศศาสนตร์ SPU
มี ดี ยั ง ไ ง !
เด็ก SPU ทุกคนจะได้เรียนกันแบบ "รู้จริง" เพราะได้คณาจารย์ "ตัวจริง" ของทุกสายอาชีพมาสอน ฝึกฝนลงมือทำเองทุกขั้นตอน กับอุปกรณ์การเรียนระดับ Profrssional ได้เรียนรู้ทั้้งเบื้องหน้า เบื้องหลังแบบมืออาชีพ กับคอนเซ็ปเรียนจบไปพร้อมทำงานได้เลย! พร้อมเปิดเส้นทางสู่การเป็นนักแสดง, ผู้กำกับ, ผู้ผลิตรายการ สื่อ และโฆษณา ปั้นน้องๆให้เป็นแนวหน้าในวงการบันเทิง ---> อยากเก่งจริง ก็ต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้น! 

ความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากให้รู้จักกัน . . .
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
 
UploadImage

มีอะไรน่าเรียนมั่ง?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ ! DEK-SPU เราเลือกเองได้ . . .

ศิลปะการแสดง

อาชีพที่ใช่ : นักแสดง, ผู้กำกับการแสดง, คอสตูม, ครูสอนการแสดง, คนเขียนบทละคร
สไตล์ที่ชอบ : กล้าแสดงออก, มั่นใจ, มีความคิดสร้างสรรค์
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาชีพที่ใช่ : ผู้กำกับ, นักเขียนบท, ผู้จักการกองถ่าย, นักวิจารณ์ภาพยนตร์
สไตล์ที่ชอบ : ชื่นชอบงานเบื้องหลังกองถ่าย, มีไฟอยากทำหนัง
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อาชีพที่ใช่ : พิธีกร, ดีเจ, นักพากษ์เสียง, นักข่าว, ผู้ผลิตรายการ
สไตล์ที่ชอบ : ใช้เสียงสื่อสาร, อยากทำรายการเจ๋งๆ
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน., เทียบโอน ปวส.
Read more

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

อาชีพที่ใช่ : นักสร้างสรรค์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์, นักเขียน, นักออกแบบอินโฟกราฟิก
สไตล์ที่ชอบ : ชอบคิด ชอบเขียน ลงสื่อโลกออนไลน์
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

อาชีพที่ใช่ : นักสร้างสรรค์งานโฆษณา, นักเขียนบทโฆษณา, นักวางแผนสื่อโฆษณา
สไตล์ที่ชอบ : อยากคิดงานโฆษณาเจ๋งๆ ให้ยอดขายทะลุเป้า
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน., เทียบโอน ปวส.
Read more

การออกแบบแฟชั่น

อาชีพที่ใช่ : นักออกแบบแฟชั่น, สไตล์ลิส, ช่างภาพแฟชั่น, เจ้าของแบรนด์
สไตล์ที่ชอบ : อยากทำร้านเสื้อ, เครื่องประดับ แฟชั่นในแบรนด์ตัวเอง
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more