ข่าว/กิจกรรม

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ในรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปกรรม 
กับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงร.9 ในมลฑลพิธีท้องสนามหลวง

ต่อด้วยเข้าชมผลงานศิลปะที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และจบด้วยรับชมภาพยนตร์เรื่อง Loving Vincent ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ได้ความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะต่อไป

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 229 shares: