ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง Workshop : Panto mime กับ พี่หลุยส์-กฤษณ์ นักแสดงละครใบ้อิสระ

เด็กนิเทศ #ศิลปะการแสดง ชั้นปี 1 เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ 
Workshop : Panto mime กับ พี่หลุยส์-กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ นักแสดงอิสระผู้มีประสบการณ์การแสดงละครใบ้กว่า 10 ปี

ในโครงการ PA60 SPU JUMP START TO PLAYS ทดลองปฏิบัติและสร้างสรรค์งานด้านการแสดง สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

view: 368 shares: