ข่าว/กิจกรรม

#SPUโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับผู้บริหาร CJ WORK Digital Agency

เด็กนิเทศ #SPUโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เรียนรู้ 
“เคล็ดลับฉบับคนโฆษณายุคดิจิทัล“ กับคุณจินณ์ เผ่าประไพ CEO & Managing Director บริษัท CJ WORK Digital Agency แนวหน้าของเมืองไทย ที่มีผลงาน
ได้รับรางวัล Digital of the year ต่อเนื่องมาหลายปี

ได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างสรรค์ content ให้กลายเป็น viral clip ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเป้าหมายในการทำงานของว่าที่นักโฆษณายุคดิจิทัลอย่างยิ่งค่ะ

view: 244 shares: