ข่าว/กิจกรรม

ครูโอม - สุชาญวุฒิ หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน

ครู #SPUศิลปะการแสดง ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน...

ครูโอม สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย การขับร้องเพลงภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดที่ต่างประเทศต่อไป

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #PASPU #DEK61 #DEK62

view: 220 shares: