ข่าว/กิจกรรม

Speacial Effect Make up By #SPUศิลปะการแสดง

Speacial Effect Make up By #SPUศิลปะการแสดง

เด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง ฝึกปฎิบัติแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการแต่งให้กับนางแบบ แต่งให้กับผู้อื่น ฝึกการวิเคราะห์โครงหน้าและสร้างคาแรคเตอร์

เป็นผลงานการสอบปฏิบัติปลายภาคของพี่ ๆ ชั้นปีที่ 4 วิชา "การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษสำหรับงานการแสดง" สอนโดย อ.พิชญาภา วิศิษฏ์ศิลป์ โดยแต่งหน้าเอฟเฟคด้วยเทคนิคพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น การปั้น Scar wax, การหล่อยางพารา, การขึ้นรูปด้วยเจลลาติน, การตกแต่งบาดแผล เป็นต้น เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานการแสดง

view: 101 shares: