ข่าว/กิจกรรม

2 ทีมเด็ก #SPUนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge

2 ทีมเด็ก #SPUนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge 
เวทีการประกวด แนวทางในการทำธุรกิจ การจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด โดยใช้สื่อดิจิทัล

1. ทีมรจนา จากสาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด)

2. ทีมอุ๋งอิ๋ง จากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 
จากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ติดตามรอบต่อไป : https://www.facebook.com/UPowerDigitalIdeaChallenge

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 203 shares: