ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง ชม FANTASY LIVE SHOW @ SHOW DC

#SPUศิลปะการแสดง ชม FANTASY LIVE SHOW @ SHOW DC...

เด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง ชมการแสดง "HIMMAPAN AVATAR" แสดงที่ ศูนย์การค้า SHOW DC การแสดงเป็นรูปแบบ FANTASY LIVE SHOW 4 DIMENSION

ได้เห็นรูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานการแสดงมากมาย พบกันใหม่โครงการหน้า...

view: 54 shares: