ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง จัดการแสดง Live Show เรื่อง เลือดนักสู้

ผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ รูปแบบ Live Show เรื่อง เลือดนักสู้ ของพี่ๆ ปี 4 #SPUศิลปะการแสดง จัดแสดงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

สร้างสรรค์ผลงาน
ปรมัฎศ์ ชัยสุวรรณ ผู้กำกับการแสดง
ครรชิต ชุ่มชื่น ผู้เขียนบท และนักแสดง
ธีรัช ปลอดดี ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย

view: 229 shares: