สุทธิลักษณ์ ศรีนนท้าว

บุคลิก
ร่าเริง มองโลกในแง่บวก
 
งานอดิเรก
ดูหนัง ฟังเพลง เดินเล่น
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
มีเพื่อนๆ ที่น่ารัก คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีอาจารย์ที่ดูแลการเรียนการสอนที่ดี ได้ฝึกฝนใช้งานกับอุปกรณ์จริงที่ทันสมัย ทำให้เรามีประสบการณ์และมีความมั่นใจในการออกไปทำงานจริง
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ได้นำความรู้มาใช้ในการทำงานเยอะมากครับ โดยเฉพาะกับสายอาชีพที่ทำงานอยู่ เพราะตอนเรียนได้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์จริง ได้ฝึกฝนใช้งานอุปกรณ์จริงมาตลอด ทำให้เมื่อมาทำงานจริง สามารถนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาใช้ในการทำงานได้เลยครับ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
เมื่อก่อนเคยทำงานด้านฝ่ายขาย ซึ่งความยากของงานนี้คือ การควบคุมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งอุปสรรคต่างๆ ก็มีค่อนข้างเยอะ บางเดือนเราไม่สามารถควบคุมยอดขายได้ตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ ทำให้เกิดความรู้สึกท้อบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ล้มเลิกหรือผิดหวัง สิ่งที่เรียนรู้ได้จากการทำงานคือ การมีทีมเวิร์คที่ดีจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และทำให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหามาได้จนทุกวันนี้ครับ
 
ฝากถึงน้องๆ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเน้นสอนให้เรามีประสบการณ์จริง ดังนั้น อาจารย์ที่สอนจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริง ทำให้เราได้รับความรู้จริงจากประสบการณ์จริง และสามารถที่จะออกมาทำงานได้จริง อยากให้น้องๆ มาเรียนกันเยอะๆ ครับ
view: 0 shares: