ข่าว/กิจกรรม

#SPUนิเทศศาสตร์ จัดโครงการสะพายกล้องท่อง GRAND KOREA

 #SPUนิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงกับการการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการสะพายกล้องท่อง GRAND KOREA ในวันท่ี 3-7 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดร่วมกับ ELC TOUR GROUP 


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 

#นิเทศศาสตร์ #SPU
view: 48 shares: