ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Station Studio

ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ (Television Station Studio)

ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ เป็นห้องปฎิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่นรายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา โดยห้องถ่ายทำรายการแต่ละห้องจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยทุกห้องถ่ายทำรายการจะมีห้องควบคุมแยกแต่ละห้องเพื่อความสะดวกในการควบคุมการผลิตรายการ พร้อมชุดกล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายทำในสตูดิโอ  จำนวน 6 ชุด กล้องโทรทัศน์สำหรับงานถ่ายทำ นอกสถานที่ แบ่งเป็นชุดกล้องความละเอียดสูง (Hi-Definition) ที่บันทึกเป็น File Base และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 ชุด ซึ่งเป็น ระดับ Professional ชนิดแบกบ่า(Shoulder Type)PANASONIC P2 Memory Card Camera-Recorder Set :AG-HPX372 จำนวน 3ชุด และระดับ Prosumer ชนิดมือถือ (Handy Type) PANASONIC AVCCAM Memory Card Camera-Recorder Set : AG-HMC41 จำนวน 3 ชุด และชุดกล้องความละเอียดมาตรฐาน Sony Professional Standard Definitionที่บันทึกเป็นTape Baseและอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 3 ชุด

ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ยังเปิดให้บริการ รองรับการผลิตรายการโทรทัศน์แก่ผู้ผลิตภายนอกที่ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เช่น รายการวันนี้ที่รอคอย, รายการสิทธิวิวาทะ, ละครบันทึกกรรม เป็นต้น ในปัจจุบัน นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ในการฝึกผลิตรายการต่างๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Channel โดยมีผังรายการออกอากาศเหมือนสถานีโทรทัศน์จริง
view: 565 shares: