ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ Audio Broadcasting

ห้องปฏิบัติการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง (Audio Broadcasting)

ห้องปฏิบัติการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อเสียง (Audio Broadcasting) มีจำนวน 3 ห้อง ภายในห้องซึ่งบุผนังเก็บเสียงเช่นเดียวกับห้องบันทึกเสียง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ เครื่องผสมเสียง สำหรับงานออกอากาศวิทยุกระจายเสียง (Audio Broadcasting Mixer) พร้อมด้วย CD Player, Cassette Tape Player /Recorder และ Minidisc Player / Recorder อย่างครบครัน

นอกจากนี้ ภายในห้องยังมีชุดคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง Protools รุ่น M-Box เพื่อใช้ในการบันทึกเสียง และตัดต่อเสียง โดยช่วยให้สามารถผลิต Spot วิทยุกระจายเสียง และผสมเสียงรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
 
view: 604 shares: