ข่าว/กิจกรรม

หนังสั้น "แรงบันดาลใจ" ผลงานของทีม Art Gallery ทีม เด็กนิเทศ #SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้ "โกอินเตอร์" แล้วค่ะ

Go Inter !

หนังสั้น "แรงบันดาลใจ" ผลงานของทีม Art Gallery ทีม เด็กนิเทศ #SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้ "โกอินเตอร์" แล้วค่ะ โดยผลงานของเราได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ THAI TV GIOBAL NETWORK หรือช่อง TGN ถ่ายทอดไปยัง 6 ทวีป 177 ประเทศทั่วโลก

ยินดีกับ ทีมArt Gallery ด้วยนะคะ

ชื่อทีม : Art Gallery
สมาชิกในทีม : นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
– นายปวรุตม์ โล้กรุด ชั้นปีที่ 3
– นายณัฐรินทร์ สาหินกอง ชั้นปีที่ 3
– นายอภิวัฒน์ พูลนิล ชั้นปีที่ 3
– น.ส.นิภาดา เรืองนุ้ย ชั้นปีที่ 3
– น.ส.สิรินภา เที่ยงตรง ชั้นปีที่ 2

เครดิต : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 11 สิงหาคม 2560

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 647 shares: