ผลงานและรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 Y&R YOUNG SPRK 2017

เด็กนิเทศ #SPUโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โชว์พลังนักสร้างสรรค์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 Y&R YOUNG SPRK 2017
 

3 เด็กนิเทศ ศรีปทุม สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในทีมคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 Y&R YOUNG SPRK 2017 ในงานพิตชิ่ง แบรนด์ซุบไก่สกัด เพื่อขายงาน กับลูกค้าจริง
 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 50 shares: