ข่าว/กิจกรรม

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงกับ ครูหนืด - ครูนิมิตร พิพิธกุล

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงกับ ครูหนืด - ครูนิมิตร พิพิธกุล
 

ครูนิมิตร พิพิธกุล หรือครูหนืด ครูผู้สร้างสรรค์ผลงานทางการแสดงมากมาย ได้แก่
- รางวัลศิลปินแห่งละครเวทีไทย สาขากำกับการแสดง ประจำปี 2542 จากภัทราวดีเธียเตอร์
- รางวัลละครส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น ละครหุ่นสายเสมา จาก เทศกาลละครกรุงเทพ
- วุฒิบัตรภาพยนตร์ทดลอง Experimental Film จากสถาบันวัฒนธรรมไทย

กระบวนการทำงาน แนวคิดและทัศนคติที่ครูแบ่งปันล้วนแต่เป็นความรู้ในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างยิ่งค่ะ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU
 

view: 1538 shares: