ข่าว/กิจกรรม

เด็ก #SPUนิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ "โค้ชจอย สุนันท์ษา จิรมณีกุล" โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบรัษัทยักษ์ใหญ่มาแล้วมากมาย

 

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ โค้ชจอย - สุนันท์ษา
 

เด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง ได้ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับโค้ชจอย - สุนันท์ษา จิรมณีกุล โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบรัษัทยักษ์ใหญ่มาแล้วมากมาย
 

'โค้ชจอย' มาทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้พลังเชิงบวก ได้หลักวิธีคิด และ ได้เคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง กิจกรรมสนุก ได้สาระ แง่คิดมากมาย
 

 

view: 1644 shares: