ข่าว/กิจกรรม

เด็ก #SPUนิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับพี่มาร์วิน ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ และพี่อู๋ฟ้าแลบ

เด็ก #SPUนิเทศศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับพี่มาร์วิน ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ (รุ่นพี่หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ ศรีปทุม) และพี่อู๋ฟ้าแลบ (รุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) เด็กนิเทศ ศรีปทุม สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล และ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปี 2 ได้มีโอกาสเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ 'พี่มาร์วิน' คุณธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ Creative และพี่อู๋ฟ้าแลบ ผู้กำกับเวที รายการปริศนาฟ้าแลบ ช่องเวิร์คพอยท์ 23 เล่าเรื่องการทำรายการทีวี และการชีวิตการทำงานที่ต้องทำตัวเองให้เป็นผู้ที่ออกมาค้นหาโอกาส การทำให้มีความสุข ให้ทำงานเหมือนเป็นเจ้าของ และตบท้ายด้วยการลองคิดและเล่นเกมปริศนาฟ้าแลบกันแบบสด ๆ
ได้รับสนุกสนาน ได้ความรู้จากตัวจริงในวงการ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากของเด็กนิเทศ ศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#นิเทศศาสตร์ #SPU

==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/fac/commarts
view: 916 shares: