ผลงานและรางวัล

ทีมเต้น #SPUศิลปะการแสดง ได้เต้น เพลงพระราชนิพนธ์ รูปแบบ Jazz mixed Body Percussion

ทีมเต้น #SPUศิลปะการแสดง ได้เต้น เพลงพระราชนิพนธ์ รูปแบบ Jazz mixed Body Percussion ...
 

เด็กนิเทศ ศรีปทุม ยังเรียนไม่จบก็ได้งานทำ ครั้งนี้ นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 6 คน ได้โอกาสเต้นโชว์ ในงานของ
บริษัท DataOne Asia present ใน Theme "The Colors of Jazz Party" ในเพลง "Oh i say" ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงฯ รัชกาลที่ 9

การแสดงเป็นการเต้น Jazz dance mixed Body Percussion ออกแบบท่าเต้นโดย ครูโอ๊ต- พิชญาภา วิศิษฏ์ศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง ผู้ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาทำงานด้านการเต้น #เรียนนิเทศศรีปทุมได้งาน

#ที่นี่เราสนับสนุนให้ทำงานในวงการบันเทิง

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 86 shares: