ผลงานและรางวัล

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง ได้มีส่วนร่วมแสดงกับงานแสง สี เสียง และสื่อผสม เมืองบน โคกไม้เดน เรืองรวีนิจนิรันดร์

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง ได้มีส่วนร่วมแสดงกับงานแสง สี เสียง และสื่อผสม ในงานประเพณีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี " เมืองบน โคกไม้เดน เรืองรวีนิจนิรันดร์" โดยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ณ โบราณสถาน เมืองบน บ้านโคกไม่เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

นักศึกษาแสดงได้อย่างมืออาชีพ จดจำคิวเข้าออกกับการแสดงได้อย่างดีเยี่ยม ถึงแม้จะมีเวลาซ้อมกับสถานที่เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังได้รับคำชมจากทางคณะผู้จัดงาน และจะนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์งานต่อไป

ช่วงหน้าฝน เราคาดการณ์ไม่ได้ แต่นักแสดงทุกคนมีสปิริตแสดงทามกลางสายฝน ปรบมือให้นักแสดงทุกคนค่ะ #เรียนนิเทศศรีปทุมได้งาน

ขอบคุณทีมงาน ศุภฤกษ์ ทีม ควบคุมและกำกับการแสดง

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 114 shares: