ข่าว/กิจกรรม

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ "ครูโอ๊ต" show director และวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

เด็กนิเทศ #SPUศิลปะการแสดง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับ "ครูโอ๊ต" show director และวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
 
ครูโอ๊ต - ชานุกฤต เธียรกัลยา show director และวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล มืออาชีพระดับประเทศ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างแบรนด์ตัวตนให้กับเด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง
 
เป็นความรู้ที่ทักษะ ที่เป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับเด็กการแสดงค่ะ
 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 
#นิเทศศาสตร์ #SPU
view: 847 shares: