ข่าว/กิจกรรม

ขอ Like & Share ให้กำลังใจทีมเด็กนิเทศ ในโครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ ClipVDO

#วันสุดท้าย!!

ขอ Like & Share ให้กำลังใจทีมเด็กนิเทศ ศรีปทุม ทั้ง 4 ทีม ที่เข้ารอบ คลิปวีดีโอ ระดับประชาชน 19 ปีขึ้นไป ในโครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ ClipVDO
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยนะคะ

Like & Share ผลงานที่ชอบเพื่อนำไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการในรอบตัดสิน

สิ้นสุดการนับคะแนน Like & Share วันนี้เวลา 18.00น. 
และรวบรวมให้คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มอบรางวัลในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/videos/747756692071177/

https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/videos/747753712071475/

https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/videos/747757645404415/

https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/videos/747750225405157/

#นิเทศศาสตร์ #SPU

view: 84 shares: