ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศ Workshop ช่วงบ่าย เรื่อง "พื้นฐานการเต้น" ของน้อง ๆ มัธยม

Let 's dance with #SPUศิลปะการแสดง ถูกใจ วัยรุ่นชอบ...

บรรยากาศ Workshop ช่วงบ่าย เรื่อง "พื้นฐานการเต้น" ของน้อง ๆ มัธยม วันนี้ค่ะ

ช่วงบ่าย สอนโดย ครูโอ๊ต - พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง โดยมี พี่ปอแก้ว - วินัดดา ชื่นสมจิตติ์ ผ้จัดการสาขา ดูแลอย่างใกล้ชิด

น้อง ๆ มัธยมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกเต้นกันอย่างสนุกสนาน แบบนี้ ถูกใจ วัยรุ่นชอบ

พบกันใหม่โครงการหน้านะคะ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU
==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/fac/commarts

view: 217 shares: