ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม "AD Academy : APD First-date" ของชาวนิเทศฯ

#SPUโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นทางการ

บรรยากาศกิจกรรม "AD Academy : APD First-date" ของชาวนิเทศฯ สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ในวันเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ อย่างเป็นทางการ

สนุกสนาน และ อบอุ่นค่ะ

#นิเทศศาสตร์ #SPU 
==================================
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 8
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2335
www.spu.ac.th/fac/commarts

view: 52 shares: