จีรารัตน์ หมุดเงิน : เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง

สาขาวิชา: ออกแบบสื่อสารออนไลน์
รหัส : รุ่น 54
อาชีพปัจจุบัน:    เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ริสส์ เรสเตอร์รอง
 
view: 74 shares: