วรรณิกา จิตตินรากร : ผู้สื่อข่าว บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

สาขาวิชา: ออกแบบสื่อสารออนไลน์
รหัส : รุ่น 52
อาชีพปัจจุบัน:   ผู้สื่อข่าว บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
 
view: 92 shares: