ชามา จันทร์ละออ : Marketing Communication Executive บริษัท SIAMGEMS GROUP

สาขาวิชา: ออกแบบสื่อสารออนไลน์
รหัส : รุ่น 53
อาชีพปัจจุบัน:    Marketing Communication Executive บริษัท SIAMGEMS GROUP
 
view: 49 shares: